Tekst
Veghel, 12 juni 2018

Verdere verduurzaming van Jumbo Nieuwe Standaard Kip

In 2019 gaat Jumbo volledig over op het voeden van kuikens direct na uitkomst. Dit betekent dat alle kippen die onder Nieuwe Standaard Kip* bij Jumbo worden verkocht, water en voer krijgen zodra ze uit het ei kruipen. Nu krijgen kuikens vaak de eerste 24 tot 48 uur geen voeding, omdat ze moeten wachten totdat de rest van de kuikens is uitgekomen. Directe toegang tot water en voer heeft een positief effect op het welzijn van de kuikens. Jumbo is de eerste supermarktketen die volledig overgaat op deze werkwijze. De komende tijd test Jumbo welk voedingssysteem zij hiervoor gaat gebruiken. Met de Nieuwe Standaard Kip loopt Jumbo al geruime tijd voorop in het verduurzamen van het kipschap. De overgang op directe voeding van kuikens is hierin een belangrijke vervolgstap.

De techniek van direct voeden die Jumbo gaat gebruiken geeft de kuikens meteen na uitkomst toegang tot water en voer, zoveel als zij willen. Ook krijgen de kuikens meer ruimte om te bewegen. Klaas de Boer, Directeur Buying & Merchandise Vers a.i. bij Jumbo: “De leefomstandigheden van kippen zijn door de Nieuwe Standaard Kip al aanzienlijk verbeterd. En we blijven met deze Nieuwe Standaard Kip stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. Een goede balans tussen mens, dier en milieu is daarbij ons uitgangspunt. Om die reden zijn we ook gestart met een pilot om twee voedingssystemen te testen. Dit onderzoek gaat ons inzichten geven om de juiste keuze te maken voor de lange termijn.”

Reacties van boeren
Tijdens de grootschalige pilot test Jumbo twee verschillende broed- en voedingssystemen: uitkomen in de stal bij pluimveehouderijen en direct voer en water bij uitkomen in broederijen. De eerste reacties van de boeren op de pilot zijn positief: “Boeren doen op deze manier ook kennis op met de methode van directe voeding en de invloed daarvan op de ontwikkeling van de kuikens. We vinden het belangrijk dat boeren de tijd en ruimte krijgen om mee te bewegen en ze worden bij uitkomen in de stal goed begeleid”, aldus Klaas de Boer. De pilot duurt ongeveer een half jaar. Jumbo is van plan om medio 2019 volledig over te gaan op directe voeding van kuikens.

*Nieuwe Standaard Kip is een langzaamgroeiend ras, leeft langer en heeft meer leefruimte. Daarnaast krijgt de kip natuurlijk daglicht en heeft daardoor een natuurlijk dag- en nachtritme. Jumbo heeft met NSK een grote stap gezet in verduurzaming van het kipschap en komt hiermee het dichtstbij het één ster Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming.