Beeld Tekst
Veghel, 3 juni 2020

Supermarktondernemer Frank Nanning kiest voor Jumbo formule

Jumbo Supermarkten verwelkomt de huidige PLUS ondernemer Frank Nanning uit Balkbrug (Overijssel). De twee partijen hebben overeenstemming bereikt over een overstap per 2 januari 2021. Vanaf die datum gaat de supermarkt na een formule aanpassing en vergroting verder onder de vlag van Jumbo. Alle medewerkers van PLUS Nanning zijn hierover vandaag geïnformeerd.

Eigenaar Frank Nanning van de PLUS winkel in Balkbrug geeft aan dat de keuze voor Jumbo duidelijk was. “Mijn ambities met de winkel en de dienstverlening aan klanten sluiten nauw aan bij de visie van Jumbo en de mogelijkheden die het concern biedt aan zelfstandige supermarktondernemers,” aldus Nanning.

Lokaal ondernemerschap

Frank Nanning wil zijn huidige en toekomstige klanten in de nieuw te openen Jumbo winkel meer foodbeleving bieden. Daarbij valt te denken aan versbereide maaltijden en een uitgebreider aanbod van verse, gezonde en lekkere producten. “De klanten in Balkbrug en omgeving laten weten hier in toenemende mate behoefte aan te hebben,” zegt hij. “De Jumbo formule speelt sterk in op de wensen en behoeften van de klant. Dat verklaart ook de snelle groei van het concern. De unieke combinatie van beste service, grootste assortiment en laagste prijs valt ongetwijfeld ook hier in de smaak. Het geeft een extra impuls aan lokaal ondernemerschap en biedt fraaie mogelijkheden om boodschappen doen steeds leuker te maken.”

Supermarktfamilie

Voorafgaand aan de opening van de nieuwe Jumbo winkel wordt het pand aan de Ommerweg grondig aangepast en vergroot. Dat is nodig om de Jumbo formule volledig tot zijn recht te laten komen. Op 2 januari 2021 neemt Frank Nanning, die als telg uit een supermarktfamilie de winkel ruim tien jaar geleden van zijn vader overnam, afscheid van de PLUS formule. Al zijn huidige medewerkers gaan met behoud van hun arbeidsvoorwaarden over naar de nieuwe winkel.

Krachten bundelen

“Ambitieuze winkelondernemers die met ons verder willen groeien ontvangen wij met open armen,” zegt Frits van Eerd, CEO van Jumbo Supermarkten. “Het is erg stimulerend om te leren van elkaars ideeën en ondernemersvisie. Vooral als die van beide kanten worden aangestuurd door de wens om de klant steeds op één te zetten. In de aanstaande samenwerking met Frank Nanning geldt dit als gemene deler. Wij verheugen ons op de samenwerking met de familie Nanning.”