Tekst
Veghel, 14 april 2018

Statement inzake berichtgeving opvraag medische gegevens

Jumbo betreurt de berichtgeving over de kennelijke opvraag van medische gegevens bij enkele van onze winkels en zal nader uitzoeken wat hier precies aan de hand is. Wij willen benadrukken dat het hier gaat om winkels van één individuele franchiser en deze handelswijze niet gebaseerd is op enig centraal beleid van Jumbo. We vragen nooit om medische gegevens van onze werknemers!

Naleving van wet- en regelgeving, zeker ook op het gebied van privacy, is een belangrijk onderdeel van onze gedragscode en wij zien nauwgezet toe op de naleving hiervan, ook door onze franchisenemers.

Wij gaan uit van de goede bedoelingen van de betreffende ondernemer, maar indien blijkt dat hier regels zijn overtreden, zullen wij vanzelfsprekend gepaste maatregelen treffen.