Veghel, 2 januari 2014

Resultaten 2013 sterke basis voor verdere groei Jumbo

2013 is voor Jumbo Groep Holding BV het jaar waarin Jumbo definitief de tweede supermarktformule van Nederland werd en de integratie van C1000 steeds meer gestalte kreeg. De consumentenomzet onder de Jumbo formule bedroeg in 2013 € 3.837 miljoen, een stijging van maar liefst 19% ten opzichte van 2012. Deze omzetstijging is het gevolg van de toename van het aantal winkels tot 391 (eind 2012: 309) en de omzetgroei in bestaande winkels. C1000 zag de consumentenomzet over 2013 uitkomen op € 3.255 miljoen. Deze afname van eveneens 19% ten opzichte van 2012 wordt veroorzaakt door de daling van het winkelbestand naar 267 (eind 2012: 385). De geconsolideerde omzet van Jumbo Groep Holding is in 2013 uitgekomen op € 7.092 miljoen, een stijging van 2% ten opzichte van 2012 ondanks de geplande afname van het totale winkelbestand naar 658 (eind 2012: 694) vanwege de overdracht van doorverkochte C1000 winkels. Eind 2013 zijn in totaal 65 van de 136 verkochte winkels aan Ahold en Coop geleverd en 95 C1000 winkels omgebouwd tot Jumbo. Het marktaandeel van Jumbo Groep Holding was eind 2013 20,1% (12,6% Jumbo en 7,5% C1000).

De autonome omzetgroei bij Jumbo bedroeg in 2013 1,8% bij een marktgroei van circa 2% (bron: IRI). In het licht van de actuele economische omstandigheden, de sterke focus op de opening van nieuwe winkels en de toegenomen kannibalisatie hiervan op de bestaande omzet, stemt ook deze autonome groei tot tevredenheid. De autonome omzetgroei bij C1000 bedroeg 0,9%. Als gevolg van de positieve omzetontwikkelingen bij zowel Jumbo als C1000 en de realisatie van de geplande synergievoordelen tussen beide ondernemingen, voldoen de financiële resultaten in 2013 ruimschoots aan de verwachtingen. De netto schuld bedraagt minder dan 2,5 keer de genormaliseerde EBITDA en is daarmee zonder meer gezond te noemen. De geboekte resultaten in 2013 versterken de basis voor een verdere succesvolle groei van Jumbo in Nederland.

Frits van Eerd, CEO Jumbo Groep Holding: “2013 was een enerverend jaar. Een jaar waarin we samen met onze ondernemers en medewerkers een prestatie van formaat hebben neergezet. Zo heeft de ombouw van de C1000 winkels naar Jumbo een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Verder hebben we met Jumbo Foodmarkt een nieuw en succesvol format geïntroduceerd. Ook zien we dat onze versterkte Jumbo formule steeds meer gestalte krijgt en waardering oogst bij onze klanten. De herwonnen positie op het erepodium van het GfK Kerstrapport is daar een voorbeeld van. Dit alles geeft vertrouwen in de toekomst. Een toekomst waarin we onze ambities nog verder waar kunnen maken.”

95 C1000 winkels nu Jumbo
Jumbo heeft in 2013 78 C1000 winkels omgebouwd tot Jumbo, wat het totaal aantal omgebouwde C1000 winkels brengt op 95. Hiermee is deze grootscheepse ombouwoperatie die eind 2012 is ingezet, op ongeveer een derde van het gehele traject. Van Eerd hierover: “Nu alle afspraken met de C1000 ondernemers zijn afgerond, zien we het aantal winkels dat wekelijks zal worden omgebouwd verder toenemen. Wij verwachten in 2014 een honderdtal C1000 winkels als Jumbo te mogen verwelkomen.” De 95 naar Jumbo omgebouwde C1000 winkels realiseren gemiddeld genomen ruimschoots de geplande omzetniveaus en laten in totaal een stijging zien ten opzichte van de oude C1000 omzet, waarbij de variatie tussen individuele winkels kleiner wordt. Van Eerd: “We hebben het afgelopen jaar veel geleerd van de ombouw en dat werpt nu zijn vruchten af. Zo laten de omzetten mede dankzij de nieuwe openingscampagne een beduidend beter beeld zien. Daarnaast doen wij er alles aan om de winkels die aanvankelijk achterbleven eveneens op het gewenste niveau te krijgen.”

Jumbo formule verder versterkt
Naast de winkelgroei heeft ook de Jumbo formule zich verder ontwikkeld. Formule-innovaties en de opname van passende C1000 elementen, blijken de formule te versterken. Verder ziet Jumbo dat haar formule met de laagsteprijsgarantie steeds relevanter wordt binnen de huidige economische en marktomstandigheden. Van Eerd: “In deze economische tijden leggen wij de nadruk op wat onze klanten belangrijk vinden en waar Jumbo groot mee is geworden: gegarandeerd de allerlaagste prijzen. Ook in 2014 zullen we met verrassende elementen komen waar heel Nederland Hallo tegen zal zeggen. Voorbeelden hiervan zijn de introductie van de maandelijkse huis-aan-huis krant “Hallo Voordeel’ en Superdeals: enkele super aantrekkelijke aanbiedingen bovenop onze laagsteprijsgarantie. Dankzij onze groei kunnen we nog beter inkopen en van dit voordeel laten we onze klanten graag meeprofiteren.”

Jumbo Foodmarkt succesvol
Met de opening van Jumbo Foodmarkt in Breda eind maart 2013 heeft Jumbo een geheel nieuw supermarktconcept geïntroduceerd dat zeer goed aanslaat bij de klant. Wekelijks bezoeken gemiddeld 35.000 klanten Jumbo Foodmarkt en de omzetten liggen boven planning. Op basis van dit succes zal Jumbo de komende jaren meerdere Foodmarkten openen, te beginnen in Amsterdam medio 2014.

Integratie op koers
Naast de winkelgroei en formuleverrijking laat de C1000 integratie ook op andere terreinen vooruitgang zien. Zo zijn er op gebied van Winkeloperatie, ICT, Administratie, Human Resources en Supply Chain Management, de nodige efficiency- en professionaliseringsslagen gemaakt. “Samen met de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden en de afgesloten nieuwe Jumbo DC CAO, weten wij zo een solide en duurzame organisatie neer te zetten met een concurrerend kostenniveau; iets waar onze ondernemers en medewerkers bij gebaat zijn,” aldus Van Eerd.

Klaar voor de toekomst
2013 is het jaar waarin Jumbo heeft gewerkt aan een sterke uitgangspositie voor de toekomst. De organisatie is klaar voor de verdere ombouw van C1000 winkels, de opening van een tweede Foodmarkt in Amsterdam en de ontwikkeling van een volledig nieuw en state-of-the-art E-commerce kanaal. Hoewel de economische en marktomstandigheden onverminderd moeilijk zullen zijn, ziet Jumbo de toekomst met vertrouwen tegemoet. Frits van Eerd: “Ook in 2014 zullen we weer veel van onze mensen vragen. Er is wederom veel te doen, maar in alle opzichten is het fundament voor een succesvolle toekomst gelegd.”