Tekst
Veghel, 13 april 2017

Reactie op uitspraak kort geding

Jumbo heeft kennis genomen van de uitspraak vanmiddag van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht. Deze oordeelde dat de acties die de vakorganisaties FNV Handel en CNV Vakmensen deze week voerden op de distributiecentra van Jumbo rechtmatig zijn. Jumbo is teleurgesteld in deze uitspraak, maar respecteert uiteraard het oordeel van de rechter. Jumbo had FNV en CNV gedagvaard in een kort geding dat afgelopen woensdag was aangespannen. Jumbo herhaalt te betreuren dat de bonden ervoor kiezen om actie te voeren in plaats van te onderhandelen en de in maart 2016 gemaakte afspraak over een duurzame loonkostenontwikkeling volstrekt te negeren. Jumbo heeft steeds aangegeven met de bonden te willen onderhandelen, maar onderhandelen is iets anders dan eenzijdig eisen opleggen en vervolgens gaan staken. Jumbo benadrukt verder dat de stakingsacties slechts een beperkte impact hebben op de klanten. Het aantal medewerkers dat staakt is immers erg klein. 95% van de distributiemedewerkers is gewoon aan het werk.

Eerder deze week maakte Jumbo bekend haar circa 3.000 logistieke medewerkers per 1 april een loonsverhoging te geven van 1,5%. Ruimte voor een eventuele verdere verhoging is afhankelijk van de loonstijgingen in de andere cao’s logistiek supermarkten die momenteel in de maak zijn. Met dit loonbod biedt Jumbo enerzijds koopkrachtbehoud aan haar medewerkers en doet zij anderzijds recht aan de in maart 2016 met de bonden gemaakte afspraak om meer evenwicht te brengen in de loonkosten en salarissen die in de sector gelden. De lonen van de logistieke medewerkers bij Jumbo zijn een stuk hoger dan elders in de branche. In de afspraak met de bonden van maart 2016 is erkend dat dit voor een ongelijk concurrentiespeelveld zorgt.

Meer dan loon alleen
Jumbo heeft steeds ingezet op constructieve gesprekken met de bonden over een nieuwe cao Jumbo Logistiek. Wat Jumbo betreft worden in een nieuwe cao niet alleen afspraken over loonontwikkeling gemaakt. Het supermarktbedrijf wil ook overeenstemming bereiken over belangrijke zaken zoals behoud van vaste banen en extra investeringen in scholing en programma’s gericht op de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.