Veghel, 13 augustus 2015

Reactie Jumbo op politieonderzoek naar incidenten in Groningen en Zwolle

Sinds mei 2015 werkt de politie aan het onderzoek naar de incidenten rond Jumbo winkels in Groningen en Zwolle. De identiteit van de dader is bij de politie nog niet bekend. De politie en het Openbaar Ministerie doen er (met medewerking van Jumbo) alles aan om de dader te vinden en daarmee een mogelijk nieuw incident te voorkomen. Zij doen daarom een beroep op het publiek om mee te helpen de identiteit van de dader te achterhalen. Op 13 augustus wordt op www.politie.nl een dossier met informatie gepubliceerd. In dit dossier staat wat de politie tot nu toe heeft gedaan en wordt specifieke informatie gedeeld die naar voren is gekomen tijdens het onderzoek. Vanwege het opsporingsbelang worden in dit stadium niet alle details gedeeld.

Reactie Jumbo

Jumbo vindt het uiterst vervelend dat klanten en medewerkers zijn geconfronteerd met onrust in hun vertrouwde supermarkt. Dat past simpelweg niet bij onze wens dat klanten altijd zorgeloos boodschappen kunnen doen en medewerkers met plezier hun werk kunnen uitvoeren. We hebben vanaf het eerste incident nauw contact met de politie. In samenspraak met hen zijn in onze winkels – opvallend en onopvallend, binnen en buiten – extra voorzorgsmaatregelen genomen om een veilige winkel- en werkomgeving te creëren.

Wij vertrouwen op de deskundigheid van de politie, de burgemeesters en het Openbaar Ministerie. Zij hebben de informatie en ervaring die hen er toe kan bewegen om op enig moment – als er onverhoopt gevaar dreigt voor klanten en/of medewerkers – passende maatregelen te nemen. Natuurlijk is Jumbo ook zelf alert en treffen wij indien nodig extra maatregelen.

Voor de goede orde: veiligheid voor onze klanten en medewerkers staat bij Jumbo altijd voorop!