Veghel, 13 september 2022

Persstatement onderzoek FIOD

Jumbo heeft kennisgenomen van een onderzoek dat momenteel plaatsvindt door de FIOD. Naar wij hebben begrepen richt het onderzoek zich niet op Jumbo. Wel worden er in het kader van het onderzoek vragen gesteld aan Frits van Eerd.

We doen op dit moment verder geen mededelingen.