Jumbo nieuws
Header-2000.jpg

Jumbo verhoogt uit eigen beweging lonen van distributiemedewerkers

Veghel - 10-4-2017
  • Vakorganisaties leggen herhaalde uitnodigingen van Jumbo om over cao te onderhandelen naast zich neer
  • Jumbo is teleurgesteld in deze houding: negeren van afspraken en aansturen op actie belemmert het voeren van dialoog en is schadelijk voor het overlegmodel
  • Medewerkers mogen hier niet de dupe van worden en krijgen ter behoud van koopkracht een loonsverhoging van 1,5% per 1 april
  • Een eventuele verdere verhoging wordt afgestemd op de andere cao’s in de sector en indien van toepassing met terugwerkende kracht doorgevoerd vanaf 1 april
Jumbo heeft haar circa 3.000 logistieke medewerkers vandaag laten weten dat zij per 1 april een loonsverhoging krijgen van 1,5%. Komende tijd zal blijken hoeveel de lonen in de andere cao’s logistiek supermarkten dit jaar stijgen. Als dit ruimte biedt voor verdere verhoging, dan zal Jumbo een extra loonstijging doorvoeren met terugwerkende kracht vanaf 1 april. Het supermarktbedrijf heeft hiertoe besloten nadat de vakbonden niet waren ingegaan op verschillende uitnodigingen van Jumbo om te onderhandelen over een nieuwe cao. Jumbo betreurt het dat de vakbonden niet willen overleggen en in plaats daarvan inzetten op acties. Dit sluit niet aan bij de wijze waarop Jumbo de dialoog wil voeren en is niet in het belang van Jumbo noch van haar medewerkers. Met de aankondiging van de loonsverhoging wil Jumbo duidelijkheid scheppen voor al haar distributiemedewerkers.
Lees verder
“Bij Jumbo hebben we steeds ingezet op constructieve gesprekken met de bonden over een nieuwe cao Jumbo Logistiek,” zegt CEO Frits van Eerd. “Dat de bonden ervoor hebben gekozen de gesprekken voortijdig af te breken en de in maart 2016 met ons gemaakte afspraak over een duurzame loonkostenontwikkeling te negeren, stelt ons erg teleur. Door aan te sturen op acties bewijzen de bonden Jumbo en haar medewerkers geen goede dienst en belemmeren zij het voeren van een dialoog.” Begin vorige week had Jumbo de vakorganisaties nog verschillende keren opgeroepen het cao-overleg spoedig te hervatten. 
 
Evenwichtig loonbod
Bij het afsluiten van de vorige cao in maart 2016 maakten Jumbo en de vakorganisaties de afspraak om gezamenlijk te werken aan een duurzame loonkostenontwikkeling. In de praktijk komt dat neer op het verkleinen van de verschillen in salarissen en loonkosten in de sector. In de afgelopen jaren zijn de lonen van de circa 3.000 logistieke medewerkers bij Jumbo hard gestegen; harder dan bij de meeste concurrenten, waardoor Jumbo nu veel hogere lonen betaalt dan elders in de sector. Jumbo vindt dat goed werk goed betaald moet worden. Maar goed werkgeverschap betekent volgens Jumbo óók het behouden van een sterke concurrentiepositie. Dat zorgt voor een duurzamere toekomst, wat goed is voor Jumbo én haar medewerkers.
 
“Tijdens het nieuwe cao-overleg hebben de vakorganisaties de gemaakte afspraak voortdurend naast zich neergelegd. Sterker nog, de bonden zijn van tafel gelopen en hebben elke uitnodiging voor verder overleg geweigerd. In plaats daarvan kiezen zij voor acties. Dat is in niemands belang,” aldus Van Eerd. Om deze impasse te doorbreken, heeft Jumbo vandaag bekendgemaakt uit eigen beweging de lonen te verhogen. Het supermarktbedrijf schept hiermee duidelijkheid voor haar medewerkers en werkt tegelijkertijd aan het verkleinen van de loonverschillen in de sector. Jumbo blijft ook na deze stap bereid om het gesprek met de bonden over andere onderwerpen te hervatten. 

Contact Corporate Communicatie Jumbo

Telefoon: 0413-384800
E-mail: pers@jumbo.com