Veghel, 11 december 2013

Jumbo versterkt financiële positie pensioenfonds Super de Boer

Jumbo Supermarkten B.V. (Jumbo) versterkt met een eenmalige vrijwillige bijdrage van 18 miljoen euro de financiële positie van Pensioenfonds Super de Boer. Hierover hebben beide partijen overeenstemming bereikt. Jumbo en Pensioenfonds Super de Boer hebben daarbij besloten om hun geschillen waarover een arbitrageprocedure liep, bij te leggen.

De versterking van de financiële positie van het Pensioenfonds Super de Boer maakt een waardeoverdracht naar Pensioenfonds Levensmiddelen mogelijk en komt daarmee ten goede aan de deelnemers. Jumbo heeft de pensioenopbouw van de oud-Super de Boer medewerkers in actieve dienst met ingang van 2013 overgebracht van Pensioenfonds Super de Boer naar het Pensioenfonds Levensmiddelen en Pensioenfonds Groothandel in Levensmiddelen.