Tekst
Veghel, 10 april 2017

Jumbo verhoogt uit eigen beweging lonen van distributiemedewerkers

  • Vakorganisaties leggen herhaalde uitnodigingen van Jumbo om over cao te onderhandelen naast zich neer
  • Jumbo is teleurgesteld in deze houding: negeren van afspraken en aansturen op actie belemmert het voeren van dialoog en is schadelijk voor het overlegmodel
  • Medewerkers mogen hier niet de dupe van worden en krijgen ter behoud van koopkracht een loonsverhoging van 1,5% per 1 april
  • Een eventuele verdere verhoging wordt afgestemd op de andere cao’s in de sector en indien van toepassing met terugwerkende kracht doorgevoerd vanaf 1 april

Jumbo heeft haar circa 3.000 logistieke medewerkers vandaag laten weten dat zij per 1 april een loonsverhoging krijgen van 1,5%. Komende tijd zal blijken hoeveel de lonen in de andere cao’s logistiek supermarkten dit jaar stijgen. Als dit ruimte biedt voor verdere verhoging, dan zal Jumbo een extra loonstijging doorvoeren met terugwerkende kracht vanaf 1 april. Het supermarktbedrijf heeft hiertoe besloten nadat de vakbonden niet waren ingegaan op verschillende uitnodigingen van Jumbo om te onderhandelen over een nieuwe cao. Jumbo betreurt het dat de vakbonden niet willen overleggen en in plaats daarvan inzetten op acties. Dit sluit niet aan bij de wijze waarop Jumbo de dialoog wil voeren en is niet in het belang van Jumbo noch van haar medewerkers. Met de aankondiging van de loonsverhoging wil Jumbo duidelijkheid scheppen voor al haar distributiemedewerkers.