Veghel, 3 oktober 2014

Jumbo Supermarkten introduceert Nieuwe Standaard Kip

Levensomstandigheden nieuwe Jumbo kip aanzienlijk beter dan van plofkip

Eind 2015 geen plofkip meer in het Jumbo kipschap

Na jaren voorbereiding is het maandag 6 oktober zover. Op die dag legt Jumbo Supermarkten voor het eerst Nieuwe Standaard Kip in de schappen. Met deze nieuwe kip maakt het familiebedrijf het haar klanten makkelijker om de stap naar een duurzamer en tegelijkertijd betaalbaar stuk vlees te zetten. De levensomstandigheden van de kip van Jumbo zijn aanzienlijk beter dan de huidige basiskip, ook wel plofkip genoemd. Nieuwe Standaard Kip is een langzaamgroeiend ras, leeft langer, wordt minder zwaar en heeft meer leefruimte. Daarnaast krijgt de kip natuurlijk daglicht en heeft daardoor een natuurlijk dag- en nachtritme. Het is de ambitie van Jumbo om eind volgend jaar het kipschap 100% plofkipvrij te hebben.

Algemeen directeur Frits van Eerd is trots op de stap die Jumbo zet. “Als familiebedrijf willen wij producten aanbieden die zo goed mogelijk zijn voor mens, dier en milieu. Daarom halen wij het liefst morgen nog alle plofkippen uit het schap. Maar dat kan niet omdat we daar, samen met onze leveranciers, meer tijd voor nodig hebben. Daarnaast willen we de kip ook betaalbaar houden voor al onze klanten. Met deze nieuwe kip zetten we een eerste stap in de goede richting en komen we in de buurt van de kip met 1 ster van het Beter Leven keurmerk. Hiermee maken we een duurzamere kip meer bereikbaar voor iedereen.”

Haalbaar en betaalbaar

Bij de ontwikkeling van Nieuwe Standaard Kip is het duurzaamheidsbeleid van Jumbo – zorg voor mens, dier en milieu – altijd het uitgangspunt geweest. Daarbij houdt de supermarktketen nadrukkelijk rekening met de combinatie van haalbaarheid en betaalbaarheid. Haalbaar voor de Nederlandse pluimveehouders en betaalbaar voor de klant. Van Eerd: “Klanten geven aan dat ze wel een beter leven willen voor de kip, maar er niet altijd veel meer voor wíllen of kúnnen betalen. Met Nieuwe Standaard Kip komt Jumbo tegemoet aan de behoeftes van de klanten.”

De prijs van Nieuwe Standaard Kip ligt iets boven die van de basiskip (plofkip). Concreet komt dat erop neer dat de klant voor bijvoorbeeld een kipfilet van Nieuwe Standaard Kip slechts 1 euro per kilo meer betaalt. Van Eerd: “Zo maken we voor een grote groep klanten de drempel lager om de stap naar een duurzamer stukje vlees te maken. Een kleine stap voor de mens, maar een grote stap voor de kip!”

Nieuwe standaard

Voor Nieuwe Standaard Kip zijn speciale criteria vastgesteld die overeenkomen met de duurzaamheidseisen van Jumbo. De belangrijkste verschillen tussen de kippen in het Jumbo assortiment zijn:

Basis KipNieuwe Standaard KipScharrel KipBiologische Kip
Leeft 35-45 dagenLeeft 49 dagenLeeft 56 dagenLeeft 70-81 dagen
Groeit 60-65 gram per dagGroeit 45 gram per dagGroei 45 gram per dag30-40 gram per dag
21 kippen per m213,5 kippen per m212 kippen per m210 kippen per m2
Geen natuurlijk daglichtNatuurlijk daglichtOverdekte uitloopVrije uitloop 

Naast meer ruimte en daglicht, is er bij Nieuwe Standaard Kip gezorgd voor zogenaamd afleidingsmateriaal. Een voorbeeld hiervan zijn de strobalen waar de kippen op en rondom kunnen scharrelen en zich zo minder vervelen. Op die manier heeft Nieuwe Standaard Kip een beter leven dan de plofkip.

Eind 2015 plofkipvrij

Deze Nieuwe Standaard Kip komt stapsgewijs in de schappen te liggen. Naarmate er meer boerderijen en kippen komen die voldoen aan de nieuwe eisen van Jumbo, wordt het assortiment uitgebreid. Naar verwachting zal eind 2015 alle plofkip in het kipschap bij Jumbo vervangen zijn door Nieuwe Standaard Kip. De voorbereidingen voor het verbeteren van de kip zijn al enkele jaren geleden begonnen en heeft Jumbo in nauwe samenwerking met de keten opgezet.

Afspraken met de sector

In februari 2013 ondertekenden alle Nederlandse supermarkten een akkoord – de Kip van Morgen – voor betere leefomstandigheden voor kippen. Eerder heeft Jumbo de ambitie

uitgesproken in 2016/2017 een duurzamere kip te kunnen aanbieden. In de Kip van Morgen zijn minimale criteria opgenomen die de keten gezamenlijk stelt om het dierenwelzijn stapsgewijs naar een hoger niveau te tillen. Jumbo gaat verder dan de minimale criteria die in dit akkoord zijn opgesteld. Zo heeft Nieuwe Standaard Kip beduidend meer ruimte en natuurlijk daglicht ter beschikking.

Meer duurzaam vlees

De opmaat naar een duurzamere kip sluit aan bij het streven van Jumbo om in zijn algemeenheid steeds meer duurzaam vlees aan te bieden. De afgelopen jaren is het aandeel duurzaam vlees toegenomen tot inmiddels meer dan 40% van het aantal artikelen in het schap. Een groot deel van het varkensvlees, Iers rundvlees, kalfsvlees en lamsvlees in de Jumbo schappen is al duurzamer en voldoet veelal aan strengere eisen voor dierenwelzijn zoals het Beter Leven keurmerk. Het is de bedoeling in 2017 alleen nog duurzamer vlees in het schap te hebben, waar mogelijk voorzien van het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming.