Tekst
Veghel, 3 april 2017

Jumbo stelt voorwaarde aan verder verloop CAO-overleg

  • Jumbo is verbijsterd over door cao-partners gesteld ultimatum
  • Jumbo wil spoedig de cao-gesprekken vervolgen, mits de bonden zich houden aan de gezamenlijke afspraak uit 2016 over duurzame loonontwikkeling
  • Vakbonden hebben deze afspraak tot nu toe naast zich neergelegd en zijn weggelopen van cao-overleg
  • Medewerkers ondervinden geen nadeel als cao later wordt afgesloten: loonsverhoging wordt met terugwerkende kracht tot 1 april doorgevoerd

Jumbo heeft vandaag aan de vakorganisaties CNV Vakmensen en FNV Handel laten weten verbijsterd te zijn over het gestelde ultimatum en alleen onder strikte voorwaarden de gesprekken over de nieuwe cao Jumbo Logistiek te willen vervolgen. Het supermarktbedrijf is altijd bereid geweest constructieve gesprekken te voeren over een goede cao, maar is teleurgesteld in het voortijdig afbreken hiervan door de vakbonden. Jumbo stelt een uitdrukkelijke voorwaarde aan het verdere verloop van het CAO-overleg, namelijk het nakomen van de in maart 2016 gemaakte afspraak over duurzame loonkostenontwikkeling.

Goed werk voor goed loon
In de afgelopen jaren zijn de lonen van de circa 3.000 logistieke medewerkers bij Jumbo hard gestegen. Veel harder dan bij de meeste concurrenten, waardoor Jumbo nu veel hogere lonen betaalt dan elders in de sector, zoals bij de GIL en VGL cao. Jumbo vindt dat goed werk goed betaald moet worden. Maar goed werkgeverschap betekent volgens Jumbo óók het behouden van een sterke concurrentiepositie. Dat zorgt voor een duurzamere toekomst, wat goed is voor Jumbo én haar medewerkers.

Meer evenwicht
Bij het afsluiten van de vorige cao in maart 2016 maakten Jumbo en de vakorganisaties de afspraak om gezamenlijk te werken aan een duurzame loonkostenontwikkeling. In de praktijk komt dat neer op het verkleinen van de verschillen in salarissen en loonkosten in de sector. De bonden negeren nu deze afspraak en tonen geen enkele verantwoordelijkheid om meer gelijkheid in de branche te realiseren. Aangezien de bonden op dit moment niet aan kunnen geven hoe zij de loonverschillen in de sector daadwerkelijk denken te verkleinen en de onderhandelingen aan de andere tafels (GIL, VGL, AH cao) nog volop gaande zijn, kan Jumbo op dit moment nog geen onderbouwd loonbod doen dat recht doet aan de afspraak om meer evenwicht te brengen in het concurrentiespeelveld.

Loonsverhoging met terugwerkende kracht
Naast afspraken over loonontwikkeling wil Jumbo in een nieuwe cao ook overeenstemming bereiken over belangrijke zaken zoals behoud van vaste banen en investering in extra scholing en programma’s gericht op de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Jumbo heeft de vakbonden laten weten over deze belangrijke onderwerpen de gesprekken te willen vervolgen. Afspraken over loonsverhoging komen dan aan het einde van de rit ter tafel. Tegen die tijd zal immers bekend zijn hoe de lonen in de andere cao’s zich gaan ontwikkelen. Alleen met die informatie voorhanden kunnen de cao-partners meer evenwicht in de sector realiseren. Jumbo heeft haar medewerkers al wel toegezegd dat zij in ieder geval kunnen rekenen op een loonsverhoging die met terugwerkende kracht vanaf 1 april a.s. zal worden doorgevoerd, zodat zij er geen nadeel van ondervinden als de cao later wordt afgesloten.

Over de cao Jumbo Logistiek
De cao Jumbo Logistiek is een duurzame cao die perspectief biedt aan zowel Jumbo als haar logistieke medewerkers. Naast een goed loonhuis staan zaken zoals duurzame inzetbaarheid van de medewerkers centraal. De diverse scholingsmogelijkheden en ouderenregelingen die Jumbo biedt, zijn evenzeer belangrijke onderdelen. Jumbo zet daarnaast sterk in op het verbeteren van de gezondheid van haar medewerkers. Voor dat doel zijn bijvoorbeeld de seniorenregelingen, periodieke gezondheidscheck-ups en trainingen om te stoppen met roken beschikbaar.

Bijlage1: Afspraak tussen FNV en Jumbo van 22 maart 2016 inzake duurzame loonkostenontwikkeling