Veghel, 23 februari 2016

Jumbo start kort geding tegen FNV

Jumbo zal een kort geding aanspannen tegen FNV Bondgenoten in verband met de aangekondigde staking bij de Centrale Slagerij van Jumbo in Beilen aanstaande vrijdag. Jumbo vindt deze staking voorbarig en disproportioneel en vraagt daarom middels een kort geding het oordeel van de voorzieningenrechter hierover.

Begin dit jaar maakte Jumbo bekend dat zij binnen haar organisatie verbeteringen gaat doorvoeren om nog beter in te kunnen spelen op de klantbehoeftes en mee te kunnen gaan met de ontwikkelingen binnen de sector. Een van de onderdelen hiervan is het voornemen om op termijn de Centrale Slagerij in Beilen te verkopen, omdat deze niet aansluit op de kernactiviteiten van een supermarktbedrijf. Bij de mogelijke verkoop zijn de werkgelegenheid en zorg voor de medewerker belangrijke uitgangspunten voor Jumbo.

FNV eist dat Jumbo haar voornemen tot verkoop terugdraait of een onvoorwaardelijke werkgelegenheidsgarantie van vijf jaar afgeeft. Los van het feit dat een vijfjarige baangarantie binnen de branche nergens voorkomt, vindt Jumbo een dergelijke eis niet realistisch.

Jumbo is op dit moment nog bezig met de voorbereiding van het verkoopproces. Er is hiervoor nog geen potentiële partij in beeld of benaderd. Pas als er geïnteresseerde kopers zijn, kan Jumbo met die partijen in gesprek gaan over de werkgelegenheid. Vanzelfsprekend zal Jumbo hierbij tijdig alle relevante medezeggenschapsorganen – dus ook de FNV – betrekken.

Jumbo betreurt het ten zeerste dat de FNV volhardt in haar eis en niet ingaat op de uitnodiging om mee te werken aan een inhoudelijke oplossing in het belang van de medewerkers. In plaats daarvan kondigt de FNV direct een staking aan. Dit is voorbarig en niet gebaseerd op enig concreet voornemen met betrekking tot de werkgelegenheid in Beilen.