Tekst
Veghel, 24 april 2017

Jumbo stapt over op ArbeidsVoorwaarden regeling (AVR) voor logistieke medewerkers

  • Nieuwe ArbeidsVoorwaarden Regeling (AVR) vervangt cao en zorgt voor breder draagvlak onder medewerkers
  • Nieuwe AVR wordt opgesteld in nauwe samenspraak met Centrale Ondernemingsraad (COR) en krijgt toetsing door brede werknemersvertegenwoordiging
  • Huidige arbeidsvoorwaarden gelden als een van de beste in de sector en blijven onverkort als basis dienen in de nieuwe AVR

Jumbo heeft haar circa 3.000 vaste logistieke medewerkers vanochtend laten weten dat ze een nieuwe aanpak wil invoeren voor het maken van afspraken over de arbeidsvoorwaarden. Dat betekent geen cao meer die met vakorganisaties wordt afgesloten, maar een eigen ArbeidsVoorwaarden Regeling (AVR) voor Jumbo Logistiek. Deze AVR zal worden opgesteld in nauwe samenspraak met de Centrale Ondernemingsraad (COR) van Jumbo en worden getoetst door breed samengestelde klankbordgroepen met vertegenwoordigingen van medewerkers in alle functies. Jumbo wil met de AVR haar medewerkers een grotere stem geven in de afspraken die gaan over hun toekomst én die van Jumbo en daarmee een breed draagvlak creëren.

De huidige arbeidsvoorwaarden, die bekend staan als een van de beste in de sector, blijven onverkort als basis dienen in de nieuwe AVR. Zo laat Jumbo onder meer de bestaande toeslagenregeling intact en houdt zij vast aan de eerder aangekondigde loonsverhoging van 1,5% per 1 april. Ruimte voor eventuele verdere loonsverhoging, met terugwerkende kracht vanaf 1 april, hangt af van de afspraken die elders in de sector worden gemaakt. Ook op andere belangrijke thema’s, bijvoorbeeld op het vlak van duurzame inzetbaarheid van medewerkers, de verhouding tussen vaste en flexibele banen, scholing én werkomstandigheden zal bekeken worden welke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.
 CEO Frits van Eerd: “Onze huidige arbeidsvoorwaarden staan bekend als één van de beste in de sector. Ook met deze nieuwe AVR sta ik persoonlijk garant voor een buitengewoon goed pakket arbeidsvoorwaarden. Wel is het van belang dat de verschillen in de sector niet verder oplopen en waarmogelijk verkleind worden om onze concurrentiepositie te kunnen behouden. Dit is essentieel voor de continuïteit van ons bedrijf en daarmee ook voor de werkgelegenheid.” In samenspraak met de klankbordgroepen gaat Jumbo kijken hoe hier het beste invulling aan gegeven kan worden. De Jumbo medewerkers krijgen hier een belangrijke stem in en zijn zo beter vertegenwoordigd dan in het cao-model waarin alleen met de vakorganisaties afspraken worden gemaakt.
Brede klankbordgroepenHet besluit om over te stappen op een AVR is ingegeven door een breed gedragen teleurstelling in de opstelling van de vakbonden en een gebrek aan vertrouwen in een verdere samenwerking. Frits van Eerd: “Nog voordat de onderhandelingen goed en wel waren gestart, zijn FNV en CNV van tafel weggelopen om vervolgens niet meer terug te keren. Vanaf eind maart proberen wij de vakbonden weer aan tafel te krijgen, maar onze uitnodigingen werden stelselmatig afgewezen zonder duidelijke reden. Dat wij de vakbonden willen houden aan een gezamenlijke afspraak die zij vorig jaar zelf hebben ondertekend, vormt natuurlijk geen enkele legitimatie dat de vakbonden van de onderhandelingstafel wegblijven.”
 In plaats van overleg hebben de vakbonden gekozen voor een conflictmodel met steeds zwaarder wordende acties. Dit is niet goed voor onze medewerkers noch voor Jumbo en druist in tegen alle waarden waar Jumbo als familiebedrijf voor staat. Het overgrote deel van de medewerkers distantieert zich dan ook van deze handelwijze van de vakbonden. “Het is voor ons belangrijk dat álle medewerkers zich herkennen in de afspraken over arbeidsvoorwaarden”, aldus Frits van Eerd. In de nieuwe opzet zal in de breed samengestelde klankbordgroepen plaats zijn voor vertegenwoordigingen van de medewerkers en het management van de distributiecentra. In de komende periode gaat Jumbo deze opzet in goed overleg met haar medewerkers en de Centrale Ondernemingsraad verder uitwerken. Doelstelling is dat de nieuwe AVR Jumbo Logistiek in het najaar van 2017 gereed is.