Veghel, 28 juli 2016

Jumbo over op Milieukeur voor Hollandse groente en fruit

Jumbo gaat extra stappen zetten in de strijd tegen de bijensterfte. Ze werkt hierbij nauw samen met milieuorganisatie Greenpeace. Betrokken partijen hebben eind juli afspraken gemaakt over een nieuwe aanpak. Jumbo – dat als familiebedrijf duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan – vindt het belangrijk dat ze kan helpen de kaalslag onder wilde bijen, hommels en vlinders aan te pakken. Daarom gaat zij alle Hollandse aardappelen, groenten en fruit in het schap onder Milieukeur aanbieden. Ook een groot deel van de Nederlandse bloemen en planten zullen onder dit keurmerk worden verkocht. Daarnaast heeft Jumbo het streven om het aandeel biologische groente en fruit te verdubbelen. Hier wordt stapsgewijs naartoe gewerkt. Het streven is om deze maatregelen eind 2019 gerealiseerd te hebben.

Milieukeur is een keurmerk met milieu als belangrijkste aandachtspunt. Het staat voor productie waarbij onder andere weinig gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt. Door het aangaan van lange termijn afspraken en de daarbij behorende inkoopafspraken maakt Jumbo het voor telers mogelijk te investeren in deze duurzamere vorm van landbouw.

Ed van de Weerd, directeur Commercie van Jumbo Supermarkten is trots op de gezamenlijke aanpak: “Als familiebedrijf willen we stappen blijven zetten om steeds meer duurzamere producten in de schappen te leggen. Nu is het moment om ook met onze groente- en fruitproducten aan de slag te gaan en bij-vriendelijke maatregelen toe te passen. Bijen zijn als bestuivers van voedselgewassen immers cruciaal in onze voedselvoorziening. We hebben gezamenlijk een strategie uitgestippeld om gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. De overstap naar Milieukeur sluit hier naadloos bij aan.”

Sylvia Borren, directeur Greenpeace Nederland: “Jumbo wordt door deze ambitieuze afspraken voorloper in duurzaamheid. Dat is niet alleen heel goed nieuws voor de bijen en de biodiversiteit, maar ook voor de boeren in Nederland. Want die worden hierdoor ondersteund om met minder bestrijdingsmiddelen groenten en fruit te produceren. Het zou de andere supermarkten sieren als zij het goede voorbeeld van Jumbo zouden volgen. Waar wachten ze op?”

Afspraken tussen Greenpeace en Jumbo
In de afspraken met Greenpeace zegt Jumbo toe dat ze zich sterk maakt voor de inkoop van aardappelen, groente en fruit uit – bij voorkeur – Nederland. Om biologische producten maximaal te ondersteunen, biedt Jumbo van een aantal artikelen uitsluitend nog de biologisch variant aan. Niet biologische varianten van deze producten worden uit het assortiment gehaald. Van de duurzame sierteelt (bloemen en planten), is het de bedoeling dat eind 2019 minstens de helft van de totale omzet (in euro’s) van Nederlandse producten biologisch, Fairtrade of Milieukeur gecertificeerd zijn.

Zowel Greenpeace als Jumbo wijzen erop dat het voor een optimaal effect van deze maatregelen essentieel is dat de totale Nederlandse markt mee ontwikkelt. Met als uiteindelijk doel dat in 2020 Milieukeur de nieuwe minimale norm – voor aardappelen, groeten en fruit – wordt in de Nederlandse markt.

BeeDeal
Jumbo levert al een langer een bijdrage aan de strijd tegen bijensterfte. Jumbo heeft zich hiervoor aangesloten bij het initiatief ‘Bee Deals’. In dit unieke project werkt zij samen met verschillende ketenpartners aan de verbetering van de leefomgeving van bijen. Met haar leveranciers en diverse teler voor hard en zacht fruit worden bij-vriendelijke maatregelen in de bedrijfsvoering toegepast. Voorbeelden van deze ‘Goede Bijen Praktijken’ zijn het inzaaien van bloemrijke randen en het plaatsen van insectenhotels. Onderdeel van de afspraken met Greenpeace is dat de komende jaren het aantal telers die bij de ‘Bee Deals’ zijn aangesloten, worden uitgebreid.