Beeld Tekst
Veghel, 6 juli 2017

Jumbo ondernemers stemmen massaal voor nieuw franchise conditiestelsel

Een grote meerderheid van de zelfstandige ondernemers van Jumbo heeft gisteren tijdens een Algemene Ledenvergadering goedkeuring gegeven aan een nieuw, vijfjarig franchise conditiestelsel. In het nieuwe conditiestelsel zijn financiële afspraken vastgelegd tussen Jumbo en haar franchisenemers. Eerder was al een principeakkoord bereikt tussen Jumbo Supermarkten en de Ondernemersvereniging Jumbo (OVJ). Dit nieuwe conditiestelsel maakt optimaal gebruik van de collectieve kracht én houdt tevens rekening met de specifieke marktgebieden en diversiteit van de winkels. Dit samenspel tussen heldere, gemeenschappelijke afspraken en ondernemingsruimte vormt zo een solide basis voor verdere groei en versterking van de Jumbo formule.

“Ondernemerschap zit bij Jumbo, als grootste franchiseformule binnen de Nederlandse foodretailmarkt, diep verankerd in het DNA. Onze groeiambities zijn fors en we realiseren ons goed dat we daarbij de ondernemingszin van al onze franchisenemers hard nodig hebben. Alleen samen kunnen we onze ambities waarmaken. We zijn er dan ook trots op dat we dit resultaat samen met onze franchisenemers hebben kunnen bereiken,” aldus CFO Ton van Veen van Jumbo Supermarkten.

Ook de OVJ ziet in het nieuwe conditiestelsel een belangrijke basis voor verdere groei. “De Jumbo ondernemers vormen een hecht collectief, en juist vanuit die gemeenschappelijkheid krijgt het ondernemerschap sterke impulsen. In het nieuwe conditiestelsel ligt extra nadruk op rendementsontwikkeling, kostenbeheersing en omzetmaximalisatie. Dat zijn belangrijke zaken om gestalte te kunnen geven aan onze gezamenlijke visie, namelijk ‘samen ondernemen, samen winnen’,” aldus voorzitter Carl van Dam van de OVJ.

Versterking Jumbo formule
Het nieuwe franchise conditiestelsel is voor een deel gebaseerd op de bestaande collectieve afspraken, maar kent ook verschillende onderdelen die inspelen op de huidige marktontwikkelingen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het gedifferentieerd toekennen van marges en bonussen aan de hand van de specifieke marktsituatie en het meedelen in te realiseren synergie-effecten uit het logistieke proces door de Jumbo ondernemers. Onderdeel van de afspraken is ook de instelling van een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de OVJ en de Raad van Bestuur van Jumbo. Dit orgaan gaat zich buigen over de verdere versterking van de Jumbo formule.