Beeld Tekst Bijlage
Veghel, 17 oktober 2019

Jumbo maakt tilapiaketen inzichtelijk met blockchain

Vanaf vandaag kunnen klanten van Jumbo de reis volgen die tilapia aflegt van de viskwekerij in Indonesië tot aan de winkel in Nederland. Met de QR-code op de verpakking wordt toegang verleend tot de verschillende stappen in het productieproces van tilapia. De geavanceerde blockchaintechnologie maakt inzichtelijk hoe de kwekerij, leverancier, distributeur en Jumbo zich inzetten voor verdere verduurzaming van deze kweekvis. Deze pilot met blockchain sluit aan bij de ambitie van Jumbo om haar keten transparanter te maken, voor verdere verbeteringen op het gebied van bijvoorbeeld biodiversiteit, mensenrechten en dierenwelzijn. De reis die de verschillende tilapiaproducten in het Jumbo schap afleggen, is te volgen op www.jumbo.com/inspiratie/vis/tilapia.

Kweekvis, zoals tilapia, kent goede eigenschappen en kan de druk op wildvangst verminderen. Maar er zijn ook risico’s aan verbonden, op het vlak van biodiversiteit en mensenrechten. Door gebruik te maken van blockchaintechnologie ontstaat een goed beeld van wat er goed gaat en wat de aandachtspunten zijn in de tilapiaketen. “Bij Jumbo vinden we het belangrijk om te weten met wie we zakendoen”, zegt Olaf de Boer, directeur Commercie bij Jumbo. “Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat de producten die we verkopen zijn geproduceerd met aandacht voor mens, dier en milieu. En we merken dat klanten in toenemende mate willen weten waar hun eten vandaan komt. We hebben al veel inzicht in onze voedselketens door ons leverancierssysteem, keurmerkenbeleid en audits die we doen in risicovolle landen. Blockchain is een mooie toevoeging om de risico’s nog beter inzichtelijk te maken en zo nodig actie te ondernemen.”

Met aandacht voor mens, dier en milieu

Via de blockchaintechnologie, die samen is ontwikkeld met SIM Supply Chain, is te zien dat Jumbo samenwerkt met onder meer producent Regal Springs. Zij kweken de vis in Indonesië in het Tobameer en controleren daar nauwgezet de waterkwaliteit, bijgestaan door onafhankelijke instanties zoals Wageningen University & Research. Ook wordt de vis gekweekt onder de voorwaarden van ASC, zodat onder meer de natuur wordt beschermd en er veel aandacht is voor de gezondheid van de vis en verantwoorde samenstelling van het voer. De leverancier hanteert de ‘Zero Fish Waste Policy’, waarbij alles van de vis wordt gebruikt en de resten worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen. De arbeidsomstandigheden bij Regal Springs worden gecontroleerd door BSCI en de onafhankelijke auditeurs van ASC. SIM Supply Chain verifieert de aangeleverde data en de auditrapporten, waar onder meer uit blijkt dat Regal Springs meer dan het lokale wettelijk minimumloon voor de landbouw betaalt, alle werknemers een zorgverzekering hebben en gratis transport en een maaltijd aangeboden krijgen. Petra Weigl, General Manager Regal Springs Europe: “We weten dat consumenten het steeds belangrijker vinden om te weten waar hun eten vandaan komt. Met deze technologie wordt de werkwijze en herkomst van onze duurzaam geproduceerde tilapia transparant. We hopen hiermee bij te dragen aan het vertrouwen van Jumbo klanten in onze visproducten. En zijn dan ook trots op deze samenwerking.”

De reis: van kwekerij tot in de winkel

De consument kan de hele reis volgen in de blockchain – van kweekproces tot in de winkel. Na het kweekproces en de verwerking in Indonesië, worden de voorraden tilapiafilets diepgevroren verpakt en verscheept naar de Rotterdamse haven. Import en opslag in Nederland vindt plaats bij Seafood Connection te Urk. Vanuit Urk worden de diepvrieszakken aan Jumbo geleverd. Visverwerker Mayonna te Spakenburg ontdooit en verwerkt de vers verpakte tilapiafilets op aanvraag van Jumbo. Jumbo verkoopt zowel diepgevroren als vers verpakte tilapiaproducten in alle winkels.

Hoe werkt blockchain?

Blockchaintechnologie maakt het mogelijk om real-time informatie te delen binnen de keten en met consumenten. Consumenten kunnen toegang tot deze informatie krijgen door de QR-code op de verpakking te scannen met een smartphone. In de blockchain verstrekken de ketenpartners specifieke informatie over bijvoorbeeld kwaliteit van het product, milieu-impact, arbeidsomstandigheden en mensenrechten. Zo wordt elke stap in het productie- en distributieproces inzichtelijk, komen risico’s op het gebied van mens, dier en milieu aan het licht en kunnen ketenpartners stappen zetten om die te voorkomen. De blockchain past bij de stappen omtrent ketentransparantie en risicomanagement, vastgelegd in het Jumbo due diligence beleid.