Veghel, 9 april 2014

Jumbo groep holding en belastingdienst tekenen convenant franchise supermarkten

Jumbo Groep Holding, waar Jumbo Supermarkten en C1000 onder vallen, heeft als eerste supermarktketen in Nederland met de Belastingdienst het convenant franchise supermarkten ondertekend. De doelstelling van dit convenant is om het naleven van de fiscale verplichtingen verder te bevorderen. Dit gebeurt door de transparantie en controle op de opbrengstverantwoording van winkels te verbeteren. De officiële ondertekening door CFO Ton van Veen van Jumbo Groep Holding en directielid Meike Smolenaars van Belastingdienst Grote ondernemingen, vond plaats op woensdagmiddag 9 april in Veghel.

Jumbo Groep Holding is als grootste franchisegever in de Nederlandse supermarktbranche tevreden met het convenant. “Als snelgroeiende supermarktketen vinden we het belangrijk een vertrouwde en betrouwbare deelnemer aan het maatschappelijke verkeer te zijn én te blijven. Het tekenen van dit convenant geeft stevige houvast in het correct naleven van de fiscale wet- en regelgeving. We zorgen er zo voor dat de controlemaatregelen zodanig worden ingericht dat alle partijen meer zekerheid hebben over de volledigheid van de opbrengstverantwoording,” aldus Ton van Veen van Jumbo.

Meike Smolenaars van de Belastingdienst Grote Ondernemingen: “Dit convenant met Jumbo Groep Holding is een positieve ontwikkeling voor de hele supermarktbranche. Als Belastingdienst hopen en verwachten we dat andere franchisegevers en –nemers dit voorbeeld zullen volgen.”

Samenwerking met Ondernemersverenigingen Jumbo en C1000
Bij de totstandkoming van het convenant zijn ook de ondernemersverenigingen van Jumbo en C1000 nauw betrokken geweest. Jumbo ondernemer Niek Leussink: “We hebben vanuit de werkgroep Governance (bestaande uit deelnemers van Jumbo Groep Holding en de Ondernemersverenigingen van Jumbo en C1000) in nauw overleg met de Belastingdienst het convenant opgesteld. Alle partijen werken met elkaar samen op basis van wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie. Belangrijk voordeel is dat door het convenant de controle op de omzetverantwoording door de Belastingdienst eenvoudiger en sneller kan.”

Afspraken in het convenant
Afspraken die in het convenant zijn vastgelegd gelden voor deelnemende franchisenemers en hebben ten minste betrekking op de controles op hun
kassatransacties. De Belastingdienst gaat geen controles overdoen die al toereikend door Jumbo en C1000 worden uitgevoerd. De franchisegevers maken hierbij gebruik van de door de Belastingdienst ter beschikking gestelde analysemethode of een vergelijkbaar eigen alternatief, waarbij ten minste de kassatransacties worden geanalyseerd van franchisenemers die het convenant hebben getekend. Het convenant franchise supermarkten heeft een
onbepaalde looptijd.
Franchisenemers die het convenant eventueel niet tekenen, blijven vallen onder de huidige controle van de Belastingdienst.