Beeld Tekst
Veghel, 23 juni 2020

Jumbo breidt aanbod van zuivel met 1 ster Beter Leven keurmerk verder uit

Jumbo breidt haar aanbod van zuivel met 1 ster Beter Leven keurmerk verder uit. De komende weken liggen vijf nieuwe zuivelproducten met het 1 ster Beter Leven keurmerk in de schappen van Jumbo. Het gaat om een literverpakking karnemelk en halfvolle yoghurt, en halve liters volle melk, halfvolle melk en karnemelk. Jumbo is de eerste supermarktketen die zuivel met het 1 ster Beter Leven keurmerk verkoopt. In 2019 bracht Jumbo – samen met de Dierenbescherming, Vogelbescherming en Natuur & Milieu – het 1 ster Beter Leven keurmerk voor zuivel op de markt. Het keurmerk heeft integraal aandacht voor dierenwelzijn, natuur én het milieu en stelt fundamentele eisen voor een beter leven van álle dieren op en rondom het boerenerf.

De nieuwe producten zijn een aanvulling op de halfvolle melk (1 liter en 1,5 liter), volle melk (1 liter) en volle yoghurt (1 liter) met het 1 ster Beter Leven keurmerk die al geruime tijd in het zuivelschap van Jumbo zijn te vinden. Marijke de Jong, programmamanager Beter Leven keurmerk bij de Dierenbescherming over de uitbreiding: “Jumbo laat opnieuw zien een diervriendelijker aanbod belangrijk te vinden. Daar zijn wij als Dierenbescherming superblij mee. Steeds meer boeren doen mee en ook steeds meer consumenten kiezen voor duurzame producten met aandacht voor dierenwelzijn. Daar horen producten als zuivel met het Beter Leven keurmerk zeker bij.”

Wensen van de klant

Olaf de Boer, directeur Commercie van Jumbo beaamt dit: “De keuze voor dit keurmerk sluit aan op onze ambitie om steeds meer duurzamere melkproducten aan te bieden. De uitbreiding van het assortiment met het 1 ster Beter Leven keurmerk is een logische volgende stap. Het Beter Leven keurmerk is bovendien al langer bekend bij onze klanten, we hebben producten zoals eieren, vlees, vleeswaren en snacks met dit keurmerk in ons assortiment. Met het 1 ster Beter Leven keurmerk voor zuivel helpen we onze klanten om ook binnen het zuivelschap makkelijk een diervriendelijkere én milieuvriendelijkere keuze te maken.”

Beter voor alle dieren, natuur en milieu

Het keurmerk stelde als eerste keurmerk fundamentele eisen aan dierenwelzijn van koeien in de stal. De koeien beschikken over een koevriendelijkere stal, met verschillende drink- en vreetplaatsen en voldoende plek om te liggen en te lopen. Niet alleen de koeien gaan 120 dagen per jaar, 6 uur per dag naar buiten, ook het jongvee gaat de wei in (in eerste twee jaar 100 dagen). Ook gelden er eisen op het gebied van milieu en biodiversiteit. Zo moet er sprake zijn van bloemrijke weiden, behoud van sloten, greppels en andere landschapselementen, waardoor boerenlandvogels, bijen, vlinders en andere insecten zich thuis kunnen voelen. Er wordt rekening gehouden met de samenstelling van het rantsoen van de koe (zoveel mogelijk ruwvoer zoals gras van eigen land), mest wordt zoveel mogelijk op het eigen land gebruikt en er gelden criteria voor inrichting van de bedrijfspercelen.

Verpakking met een gouden tintje

De literverpakking karnemelk is vanaf week 26 verkrijgbaar, de halfvolle yoghurt en de halve liters volle melk, halfvolle melk en karnemelk per week 30. De producten, of eigenlijk de koeien op de verpakking, trekken de aandacht in het zuivelschap. De verpakking werd begin juni beloond met een Gouden Vertex Award vanwege de realistische weergave van de koeien, waarmee de boodschap van dierenwelzijn versterkt wordt.

Meer weten?

Meer informatie over duurzamere en diervriendelijkere zuivel bij Jumbo is te vinden op www.jumbo.com/zuivel. Of lees meer over de criteria van het Beter Leven keurmerk op beterleven.dierenbescherming.nl.