Beeld Tekst
Veghel, 1 mei 2018

Grote meerderheid logistieke medewerkers Jumbo kiest voor nieuwe Arbeidsvoorwaarden Regeling (AVR)

  • 72% van alle logistieke medewerkers heeft een persoonlijke keuze gemaakt
  • Ruim 96% kiest voor de nieuwe AVR
  • Regeling is uniek en behoort tot de beste in de sector
  • AVR ook van toepassing op alle circa 1500 uitzendkrachten in distributiecentra
  • Nog geen 4% kiest ervoor om in de cao te blijven

Afgelopen twee maanden zijn alle circa 3000 vaste Jumbo Logistiek medewerkers in de gelegenheid gesteld een persoonlijke keuze te maken over de vraag of ze voortaan onder de nieuwe AVR willen vallen of onder de afgelopen cao willen blijven werken. Uiteindelijk hebben ongeveer 2150 medewerkers daadwerkelijk hun keuze bepaald – dat is circa 72% van het totale aantal medewerkers in vaste dienst. Hiervan heeft maar liefst 96% aangegeven voortaan onder de nieuwe AVR te willen vallen. Nog geen 4% van de medewerkers heeft ervoor gekozen onder de cao te willen blijven werken. De AVR is ook van toepassing op de 1500 uitzendkrachten die in de distributiecentra van Jumbo werkzaam zijn.

De medewerkers die voor de AVR hebben gekozen krijgen met terugwerkende kracht tot 26 februari 2018 een loonsverhoging van 1%. Volgend jaar komt daar nog een verhoging van 1,5% bij. Bovendien gelden voor fulltime en parttime medewerkers in de AVR hogere toeslagen voor werken op extra zaterdagen. Ook kunnen medewerkers gebruik maken van een nieuwe generatieregeling. Medewerkers die nog geen keuze hebben gemaakt, kunnen dat op ieder moment alsnog doen. Indien zij voor de AVR kiezen, worden de verbeterde voorwaarden vanaf dat moment ook op hen van toepassing, alleen vervalt het recht op aanpassingen met terugwerkende kracht.

Veel vertrouwen in de AVR
Jumbo is tevreden dat een overgrote meerderheid van de medewerkers heeft gekozen voor de goede arbeidsvoorwaarden en langdurige duidelijkheid en rust die de AVR biedt. CEO Frits van Eerd van Jumbo Supermarkten: “Het feit dat verreweg de meeste medewerkers hun vertrouwen aan de AVR hebben gegeven, sterkt ons in de opvatting dat we de juiste weg hebben bewandeld door met de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de Ondernemingsraad Supply Chain (OR SC) een goed pakket eigentijdse én toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden af te spreken. Deze regeling is uniek en behoort tot de beste in de sector.” Van meet af aan is het de inzet van Jumbo geweest dat zoveel mogelijk medewerkers hun wensen en behoeften duidelijk vertaald zien in de AVR. “Gezien het resultaat van de persoonlijke keuzes kunnen we zeggen dat we goed zijn geslaagd in deze opzet.”

Verschillen tussen AVR en cao
De verschillen tussen beide regelingen zijn voor elke medewerker afzonderlijk doorgerekend en op schrift gesteld. Elke medewerker heeft een individuele toelichting gekregen op dit overzicht en in een persoonlijk gesprek heeft hij/zij nog vragen kunnen stellen. Medewerkers konden hun keuze aankruisen en ondertekenen op een formulier of met behulp van hun personeelsnummer kenbaar maken per computer. Jumbo respecteert de relatief kleine groep medewerkers die ervoor heeft gekozen om onder de afgelopen cao te blijven werken. Frits van Eerd: “Los van de door medewerkers zelf verkozen verschillen in arbeidsvoorwaarden, maken wij geen onderscheid tussen ‘AVR medewerkers’ en ‘cao medewerkers’.”

Een beperkte groep medewerkers heeft nog geen keuze gemaakt voor de AVR of cao. Zij kunnen daar verschillende redenen voor hebben. Het maken van een keuze was ook niet verplicht. Medewerkers kunnen op ieder moment alsnog beslissen om voor de AVR te kiezen. Vanaf dat moment zullen de verbeterde voorwaarden ook op hen van toepassing zijn. Het recht op aanpassing met terugwerkende kracht vervalt dan echter.

Over de AVR
De AVR Logistiek van Jumbo kenmerkt zich door goede arbeidsvoorwaarden met een gezonde loonontwikkeling voor de langere termijn. De AVR zal de loonlijn en –ontwikkeling van de VGL (cao levensmiddelenbranche) volgen. De huidige medewerkers logistiek behouden hun volledige rechten middels een toeslag op de VGL loonlijn die in de toekomst verder stijgt en voor behoud van koopkracht zorgt. In de AVR zijn ook afspraken gemaakt over het behoud van toeslagen voor werken op onregelmatige tijden. Daarnaast is fors ingezet op investeringen in duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, zoals opleidingen, gezondheid en veiligheid op het werk. Een verbetering van de generatieregeling zorgt ervoor dat medewerkers vanaf vijf jaar voor hun AOW gerechtigde leeftijd parttime kunnen gaan werken. Daarbij behouden zij vrijwel hun gehele inkomen en een groot deel van hun pensioenopbouw. De AVR Logistiek heeft een looptijd van vijf jaar, met de mogelijkheid om de overeenkomst steeds met vijf jaar te verlengen.