Beeld Tekst
Veghel, 10 februari 2017

Eindhovense Jumbo winkels helpen mensen die moeilijk een baan krijgen of behouden

  • Jumbo creëert 13 vacatures voor mensen die steun in de rug kunnen gebruiken.
  • Met focus op maatschappelijke en lokale betrokkenheid werkt Jumbo samen met gemeente Eindhoven en Springplank040 aan dit initiatief.
  • Jumbo biedt kandidaten na proefplaatsing de mogelijkheid om langdurig bij Jumbo aan het werk te gaan.

De Eindhovense wethouder Staf Depla van Werk, Economie en Beroepsonderwijs heeft vanmiddag een werkbezoek gebracht aan Jumbo Kastelenplein. Daar heeft hij zich op de hoogte gesteld van de positieve ervaringen met het bieden van werkplekken voor mensen voor wie het moeilijker is een baan te krijgen of te behouden. Het gaat hier om een initiatief dat het resultaat is van een in 2016 gesloten samenwerkingsverband tussen Jumbo, de gemeente Eindhoven en maatschappelijke organisatie Springplank040. Jumbo had in dat kader voorgesteld om in de regio Eindhoven 13 vacatures te creëren voor mensen die een extra steun in de rug nodig hebben. Jumbo Kastelenplein is een van de Jumbo winkels in Eindhoven die actief inzet op maatschappelijke (re)integratie van deze doelgroep.

Jumbo werkt vanuit verschillende invalshoeken aan het verduurzamen van haar bedrijfsvoering. Aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is één van de belangrijkste speerpunten binnen dit beleid. Daarbij handelt Jumbo zoveel mogelijk vanuit haar betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. De samenwerking met de gemeente Eindhoven en Springplank040 is hier een goed voorbeeld van.

Steun in de rug
“Als bedrijf dat midden in de samenleving staat, vinden wij het onze taak om mensen te helpen die een steun in de rug verdienen,” zegt Gea Kuiper, directeur HR van Jumbo Supermarkten. “Onder begeleiding maken deze mensen kennis met verschillende onderdelen van het supermarktbedrijf. Ze kunnen zo ook wennen aan een vast werkritme en de omgang met klanten en collega’s. De praktijk wijst uit dat dit de beste opstap is naar een vaste baan en meer vastigheid in het dagelijkse bestaan.”  Jumbo biedt de kandidaten na de proefplaatsing een mogelijkheid om langdurig bij Jumbo aan het werk te gaan, door middel van een detachteringsovereenkomst.

Eigenwaarde
Springplank040 begeleidt mensen die tijdelijk behoefte hebben aan maatschappelijke ondersteuning. Zij kunnen om uiteenlopende redenen moeite hebben met het vinden of behouden van een baan. Ook kunnen zij kampen met financiële problemen of gebrek aan huisvesting. Springplank040 is ervan overtuigd dat een neerwaartse spiraal van persoonlijke problemen effectief aan te pakken is door mensen een perspectief op werk en daarmee een versterkt gevoel van eigenwaarde te geven. Werk is hierbij een katalysator voor ieder mens om weer mee te kunnen doen in de samenleving. Tevens ondersteunt de organisatie kandidaten op financiën, huisvesting en andere facetten van het leven. Voor de 13 arbeidsplaatsen die Jumbo voor dit doel in de regio Eindhoven creëert, biedt Springplank040 het supermarktbedrijf een zorgvuldige begeleiding aan. Springplank040 draagt uit haar klantenbestand geschikte kandidaten voor en begeleidt hen als zij aan het werk zijn.

Elke baan telt
Wethouder Staf Depla is enthousiast over de samenwerking met Springplank040 en Jumbo: “Ik zie dat steeds meer bedrijven mensen een kans geven om aan de slag te gaan. Ook voor wie dat wat moeilijker is. Jumbo Eindhoven pakt het grondig aan. Dat is hartstikke mooi, want elke baan, elk initiatief telt!”

Fotobijschrift: Tijdens het werkbezoek van Wethouder Staf Depla aan Jumbo Kastelenplein wordt de samenwerking bekrachtigd, in aanwezigheid van een van de kandidaten. Van links naar rechts: Stephan Sanders (Jumbo Meerhoven), Thijs Eradus (Springplank040), Wethouder Staf Depla, kandidaat Henk de Laat, Ted van Gestel (Jumbo Kastelenplein) en Ellen Houben (Springplank040).

Contact Gemeente Eindhoven
Elly Reijnen – communicatieadviseur / woordvoerder van wethouder Staf Depla (werk, economie en beroepsonderwijs)
Sector Communicatie
Telefoon: 040 – 238 2779 / 06 – 516 448 70
E-mail: e.reijnen@eindhoven.nl