Beeld
Veghel, 20 januari 2016

Alleen nog maar gecertificeerde hazelnoten bij Jumbo

Jumbo Supermarkten zet een volgende stap in de verduurzaming van haar huismerkassortiment. Vanaf deze maand stromen namelijk de eerste UTZ gecertificeerde hazelnoten in bij de supermarktketen. Het familiebedrijf werkt hiervoor samen met UTZ Certified, een keurmerk voor duurzame landbouw. Deze organisatie heeft een duurzaamheidsprogramma ontwikkeld om de komende jaren de sociale omstandigheden en milieu-impact bij de productie van hazelnoten structureel te verbeteren. Jumbo is de eerste Nederlandse retailer die partner is van het programma. Het keurmerk richt zich hierbij op het uitbannen van kinderarbeid, veiligere werkomstandigheden, effectievere landbouwmethodes en zorg voor een beter milieu. Dit moet uiteindelijk leiden tot een duurzame productie en pluk van hazelnoten in Turkije, waar 80% van de wereldproductie vandaan komt.

Ed van de Weerd, directeur Commercie van Jumbo Supermarkten: “Als founding partner zijn we nauw betrokken bij het hazelnotenprogramma van UTZ Certified. We zijn bijzonder trots dat de eerste producten met gecertificeerde hazelnoten bij ons in de schappen liggen. Als familiebedrijf vinden we het immers belangrijk dat onze producten zijn geproduceerd met zorg voor mens, dier en milieu.”

“De afgelopen jaren heeft het UTZ programma een enorme groei doorgemaakt dat grotendeels te danken is aan de samenwerking met onze partners, zoals Jumbo,” zegt Han de Groot, directeur van UTZ Certified. “Doordat Jumbo zich committeert aan het hazelnootprogramma en zich inzet voor een duurzame teelt, kunnen we voor veel boeren een verschil maken en samenwerken aan een wereld waar duurzaamheid de norm is.”

Samen met de keten
Het programma – dat in 2013 is gestart – pakt verduurzaming van de hazelnotensector in de volle breedte aan. UTZ Certified werkt hierbij samen met (toe)leveranciers en NGO’s door de keten heen. Zo heeft Jumbo met de resultaten uit dit programma haar inkoopbeleid van hazelnoten en producten die hazelnoten bevatten, verder aangescherpt. Ed van de Weerd: “Met onze input dragen we er aan bij om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Daarnaast zij we meerdere keren naar Turkije afgereisd – ook met leveranciers – om ter plekke zelf te zien en te horen waar de uitdagingen liggen. Met deze inzichten kunnen we zaken verbeteren.”

Stap voor stap
Kinderarbeid – specifiek onder migrerende seizoenarbeiders – is één van de belangrijkste sociale vraagstukken voor het programma. De hazelnotensector is zeer arbeidsintensief en in Turkije zien velen het mee laten werken van jonge kinderen als noodzakelijk. Een onderdeel van het programma richt zich dan ook op bewustwording van het belang van school voor kinderen onder de boeren en arbeiders. UTZ werkt met een meerjarenplan met in totaal 140 controlepunten op het gebied van juiste arbeidsomstandigheden en goede landbouwpraktijken, zoals het juiste gebruik van meststoffen. Continue verbetering staat hierbij centraal: elk jaar moeten boeren aan meer controlepunten voldoen.

Hazelnotenpasta en notenmix zijn voorbeelden van huismerkproducten waarvan de hazelnoten nu gecertificeerd zijn. Deze producten maken 85% van het totale assortiment van producten met hazelnoten uit. Uiteindelijk wil Jumbo dat alle hazelnoten in haar huismerkproducten duurzaam zijn.