Beeld Tekst
Veghel, 15 januari 2020

Alle Nederlandse groente en fruit bij Jumbo On the Way to PlanetProof gecertificeerd

Vanaf 1 januari 2020 zijn alle Nederlandse groente en fruit bij Jumbo On the Way to PlanetProof gecertificeerd*. Dat betekent dat de telers die leveren aan Jumbo duurzamer produceren: beter voor natuur, milieu en klimaat. Concreet gaat het om een schonere lucht, een rijke en vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit en behoud van een fijne leefomgeving voor vogels, bijen en andere insecten. In 2016 maakte Jumbo afspraken met Greenpeace over het stapsgewijs verduurzamen van aardappelen, groente en fruit (AGF) uit Nederland. Daarbij was het streven dat het volledige aanbod per 1 januari 2020 onder het On the Way to PlanetProof keurmerk zou vallen. Voor groente en fruit van Nederlandse bodem, is Jumbo daar in geslaagd. Van het aanbod Nederlandse aardappelen is nu 75 procent On the Way to PlanetProof gecertificeerd; in de loop van 2020 zal het overige deel ook onder de voorwaarden van het keurmerk worden geteeld.

De complete verduurzaming van ons Nederlandse groente- en fruitschap is een prestatie waar we trots op zijn,” zegt Olaf de Boer, directeur Commercie. “We zetten continu stappen voor verdere verbetering van ons aanbod en tonen hiermee aan dat de producten in onze schappen geproduceerd zijn met zorg voor mens, dier en milieu. Behalve de verduurzaming van ons AGF-aanbod, zijn we ook flink bezig om ons zuivelschap en ons vleesassortiment verder te verduurzamen. We laten ons hierbij leiden door het uitgangspunt dat producten die bij Jumbo in de schappen liggen voor zoveel mogelijk mensen betaalbaar moeten zijn en dat de productie ervan haalbaar is voor de boer.”

Op weg naar steeds duurzamere AGF

Plantaardige producten met het On the Way to PlanetProof keurmerk zijn duurzamer geproduceerd, met aandacht voor natuur, milieu en klimaat. Zo zijn de hoeveelheden te gebruiken kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen aan strikte maxima gebonden, wordt er gewerkt aan een goede leefomgeving op en rondom de boerderijen voor vogels, bijen en anderen insecten en wordt er zoveel mogelijke duurzame energie gebruikt uit hernieuwbare bronnen. Het aandeel groente en fruit van Nederlandse bodem is bij Jumbo ongeveer 60 procent, onder meer afhankelijk van het seizoen. In de winkels is het keurmerk vanaf week 5 ook zichtbaar op een aantal producten en aan het schap.

Blije bijen

On the Way to PlanetProof hanteert criteria voor het behoud van de bijen en hommels. Ook heeft Jumbo zich in 2014 aangesloten bij de Bee Deals. Met haar leveranciers en diverse telers voor hard en zacht fruit worden bij-vriendelijke maatregelen in de bedrijfsvoering toegepast. Voorbeelden zijn het inzaaien van bloemrijke randen en het plaatsen van insectenhotels. Inmiddels zijn 32 telers bij Bee Deals aangesloten.

* Dit geldt voor het reguliere assortiment, niet voor het biologische assortiment.