Veghel, 22 maart 2016

Akkoord over nieuwe CAO Jumbo Logistiek

Jumbo en de vakorganisaties hebben alsnog een akkoord bereikt over een nieuwe CAO Jumbo Logistiek. Daarnaast hebben Jumbo en de vakorganisaties afspraken gemaakt, gericht op een meer verantwoorde loonontwikkeling in de toekomst. De CAO Jumbo Logistiek is op dit moment een van de duurste in de sector.

Ton van Veen, CFO van Jumbo: “Wij zijn verheugd dat we er alsnog met de vakorganisaties zijn uitgekomen. Naast een goede CAO voor het komende jaar hebben wij ook duidelijke afspraken kunnen maken over de toekomst. Wij betreuren de onduidelijkheid die in de afgelopen week voor onze medewerkers is ontstaan, maar zijn ervan overtuigd dat er met dit akkoord een goede basis ligt voor de komende jaren.”

Gelijke loonontwikkeling
Vakbonden FNV Handel, CNV Vakmensen en Jumbo stellen vast dat de loonkosten en loonniveaus in de sector Supermarkten Logistiek fors verschillen. De vakorganisaties erkennen dat het loongebouw van Jumbo logistiek boven het gemiddelde ligt in de sector. Partijen vinden deze situatie ongewenst, Jumbo met name vanwege haar concurrentiepositie en de bonden gelet op hun uitgangspunt ‘Gelijk Werk Gelijk Loon’. Partijen spreken af dat beide zich in deze cao-periode en daarna, naar vermogen zullen inzetten om gelijkheid te realiseren in de loonkosten en loonniveaus in de sector Supermarkten Logistiek.

In de komende maanden doen partijen onderzoek naar de omvang en inhoud van de loonkosten bij Jumbo en vergelijken de loonkosten en loonniveaus met de rest van de sector. De resultaten van dit onderzoek vinden hun vertaling aan de cao-tafel begin volgend jaar. De bonden en Jumbo streven hierbij naar een duurzame loonkostenontwikkeling die goed is voor de medewerkers en voor Jumbo.

CAO Jumbo Logistiek
Jumbo heeft gedurende het hele CAO onderhandelingstraject ingezet op een moderne, duurzame CAO die voldoende perspectief biedt aan de medewerkers en het bedrijf. Zaken als meer flexibiliteit in roosters en een duurzame inzetbaarheid van de medewerkers staan in de nieuwe CAO centraal. Zo zijn verder de scholingsmogelijkheden uitgebreid en wordt er geïnvesteerd in ouderenregelingen.