Beeld Tekst
Veghel, 26 juni 2018

ACM geeft goedkeuring aan verkoop EMTÉ

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 26 juni 2018 haar goedkeuring gegeven aan de voorgenomen verkoop van alle aandelen van EMTÉ Holding B.V. en haar dochterondernemingen EMTÉ Supermarkten B.V., EMTÉ Franchise B.V. en EMTÉ Vleescentrale B.V. door Sligro Food Group aan het consortium van Jumbo en Coop. In een eerder stadium hadden de ondernemingsraden van EMTÉ, Jumbo en Coop al een positief advies uitgebracht over het overnameplan.

De twee supermarktbedrijven waren overeengekomen dat 79 EMTÉ winkels onder de Jumbo formule komen te vallen en 51 gaan opereren onder de vlag van Coop. De ACM heeft bepaald dat door deze verdeling de concentratie van Jumbo winkels in een drietal marktgebieden te hoog zou kunnen worden, te weten in Veghel, Reusel en Eindhoven. Als reactie daarop heeft Jumbo besloten de winkels aan de Boekt in Veghel en De Markt in Reusel, alsmede de EMTÉ winkel aan de Ardèchelaan in Eindhoven als zogeheten ‘remedie’ aan te bieden. Dit betekent dat Jumbo deze drie winkels binnen een bepaalde termijn zal verkopen. De ACM is onder die voorwaarde akkoord gegaan met de overname door Jumbo. Coop heeft zonder nadere voorwaarden akkoord van de ACM gekregen voor de overname. Naar verwachting zal de transactie op korte termijn worden afgerond.

Sterk en enthousiast team
Gedurende de transitieperiode en de ombouw naar de winkelformules van Jumbo en Coop wordt EMTÉ aangestuurd door een nieuwe bestuurder. Jaap Tukker zal worden aangesteld als CEO. Hij heeft diverse functies binnen foodretail vervuld, waaronder 18 jaar in de top van Spar Nederland. Aankomend CEO Jaap Tukker: “We krijgen een sterk team met ervaren retailspecialisten die namens het consortium dit hele proces gaan begeleiden. Ik ben ervan overtuigd dat zij zich met veel enthousiasme gaan inzetten om de EMTÉ winkels een fraaie nieuwe toekomst te geven, onder de vlag van Jumbo óf van Coop.”

Zorgvuldigheid
Naar verwachting zal de ombouwoperatie in de loop van 2019 zijn voltooid. Het integratieproces wordt zorgvuldig en met aandacht voor alle betrokkenen doorlopen. Alle advies- en instemmingsplichtige stappen met betrekking tot de integratie van EMTÉ onderdelen en EMTÉ medewerkers worden met de OR van EMTÉ afgestemd. Ook het bestuur van de EMTÉ ondernemersvereniging wordt nauw betrokken bij de te nemen stappen.